Joanna Rzepka-Dziedzic / prezeska fundacji, kuratorka, artystka
Łukasz Dziedzic / wiceprezes fundacji, kurator, artysta

Galeria SZARA
2002-2015 – Cieszyn
od 2016 – Katowice

Galeria Szara, założona w 2002 roku w Cieszynie, jest niezależną instytucja kultury i artist-run space. W 2016 roku przeniosła siedzibę z Cieszyna do Katowic, tym samym otwierając nowy rozdział w swojej historii. Głównym celem działalności Galerii jest edukacja w obszarze sztuki współczesnej oraz wspieranie artystek i artystów m.in. poprzez organizację wystaw, warsztatów, koncertów, a także działalność wydawniczą. Chcąc poszerzyć zakres swojej działalności, jednocześnie kontynuując dotychczasowy program, aby zapewnić sobie niezależność od dotacji państwowych i finansowania publicznego, w 2018 roku Galeria Szara zaczęła reprezentować artystki i artystów i działać w modelu częściowo komercyjnym.

Galerię prowadzi organizacja pozarządowa Fundacja Galeria Szara.

Szara Gallery, founded in 2002 in Cieszyn is an independent, non-commercial cultural institution, artist-run space. In 2016 it moved from Cieszyn to Katowice thus opening a new chapter in its history. The main goal of Galeria Szara’s activities is education in the field of contemporary art as well as supporting artists through the organization of exhibitions, workshops, concerts, as well as publishing catalogues and records. In order to broaden the scope of its activities while continuing with its programming and to secure funding that is independent from the state and public grants, in 2018 Szara Gallery has begun representing the artist and operating upon a partially commercial model.

The gallery is run by the Foundation Galeria Szara – a non-governmental organization.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY,
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE I MEDIALNE
 • Akademia Młodego Wieku
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Artvolver
 • AUKSO4KIDS
 • Drukarnia Raster
 • European Climate Initiative (EUKI)
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • FOSA
 • Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
 • Gazeta Wyborcza Katowice
 • Geszeft
 • Karrot – kawa i kultura
 • KATO
 • Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
 • Kino na Granicy
 • LabLab
 • Lokal na kulturę
 • Magazyn Szum
 • MDK Koszutka
 • Mik Musik!
 • Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMUB) Niemieckiej Republiki Federalnej
 • Muzeum Współczesne Wrocław
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Morcinka 3A
 • Nakręcone na Koszutkę
 • Notes na 6 tygodni
 • O.pl – Polski Portal Kultury
 • Obrońców Stalingradu 17
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice
 • Przegląd Twórczości Studenckiej ARt+ w Cieszynie
 • Rada Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka
 • Rondo Sztuki
 • Sejsmograf
 • Sputnik Photos
 • Stowarzyszenie BO Miasto
 • TIFF Festival
 • Translatorion
 • Trójka – Program Trzeci Polskiego Radia, Teren Kultura
 • TVP Katowice
 • Ul Kultury-Pracownia Dobrych Praktyk
 • Ultramaryna
 • Uniwersytet Śląski
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Miasta w Katowicach
 • Warsaw Gallery Weekend
 • Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Zakład Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
 • Zakład Teorii i Historii Kultury UŚi inni

WESPRZYJ NAS!
Od 17 lat pomagamy w rozwoju sztuki współczesnej w Polsce. Każda kwota pomoże nam w utrzymaniu miejsca i dalszym działaniu na najwyższym poziomie! Dziękujemy

Formy wsparcia

Tradycyjny przelew na konto:
W tytule przelewu prosimy o wpisanie Darowizna na cele statutowe

Dane do przelewu:

Fundacja Galeria Szara
ul. Słoneczna 78/62, 40-136 Katowice
BGZBNP Paribas
Konto nr

26 2030 0045 1110 0000 0249 5350