Seria Fulguryty turecko-syryjskie

wybór prac

Fulguryty turecko-syryjskie są reportażem z mojej podróży przez wielki kawał świata oraz Turcję, aż do Syrii. To była pierwsza taka moja prawdziwa daleka podróż z plecakiem poza Europę, więc nic dziwnego, że tamto dojmujące wrażenie spotkania z nieznanym, we wcześniej niedoświadczonej przeze mnie skali trzyma mnie do dziś.

+więcej

O błyskawicy, która uderzyła wtedy po wielokroć w mój umysł musiałem opowiedzieć, zanotować to w rodzaju dziennika podróży. Z dystansu wielu lat, które od tamtych chwil minęły, mogę powiedzieć, że jest to historia bardzo intensywna. Ponadto, niejednokrotnie jest to opowieść o miejscach, które zostały prawie starte z mapy przez wojenne pożogi, więc trudno nie mieć do tego stosunku emocjonalnego.
Bilety są specjalną, integralną podgrupą cyklu Fulguryty.

-mniej

Turkish-Syrian Fulgurites series

selected works

Turkish-Syrian Fulgurites are a reportage from my journey through the great world and Turkey to Syria. It was my first real backpack trip outside of Europe, so it’s no wonder that the thrilling feeling of meeting the unknown, on a scale I hadn’t experienced before, is still with me to this day.

+more

I had to tell about the lightning that struck my mind many times then, I had to write it down in a kind of travel diary. From the distance of many years that have passed since those moments, I can say that this is a very intense story. Moreover, it is often a story about places that were almost wiped off the map by war fires, so it’s hard not to have an emotional attitude towards it.
Tickets are a special, integral subgroup of the Fulgurite series.

-less