WOJCIECH KUCHARCZYK

(ur. 1969 r.) Artysta audiowizualny, muzyk, działacz. Absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i jej wykładowca w latach 1999 – 2005. Od lat próbuje łamać granice i podziały w sztuce. Ma na koncie realizację licznych wystaw i koncertów, wydanie dziesiątek płyt, autorską książkę “Na sam koniec”, spektakle muzyczne i taneczne, albumy i inne projekty. Koncertował w Europie, a także w USA, Meksyku czy Kirgistanie. Prace wizualne i instalacje dźwiękowe pokazywał w nie mniej odległych miejscach, na przykład w Palestynie.

+więcej

W ciągu kilkudziesięciu lat pracy artystycznej autor wystaw indywidualnych i uczestnik zbiorowych we wciąż działających, jak i już nieistniejących galeriach, m.in.: BWA w Katowicach, Bęc Zmiana w Warszawie, Galeria Manhattan w Łodzi, Galeria Otwarta Rafała Bujnowskiego w Krakowie, CSW Kronika w Bytomiu, Mózg w Bydgoszczy, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galeria Entropia we Wrocławiu, ON w Poznaniu, Museum Ludwig w Kolonii czy Musee D’art Moderne w Liege.

Od 1995 prowadzi wydawnictwo płytowe Mik Musik. Od 2014 zajmuje się także muzyczną działalnością kuratorską, np. dla festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Podróżował dużo. Ciągle to robi. Fan wszelkiego rodzaju wunderkammern i ogrodnictwa.

-mniej

(born in 1969) Audiovisual artist, musician, activist. Graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice and lecturer there in 1999-2005. For years he has been trying to break the boundaries and divisions in art. He is the author of numerous exhibitions and concerts, dozens of music albums, a book “For the end”, music and dance performances, albums and other projects. He has given concerts in Europe, as well as in the USA, Mexico and Kyrgyzstan. He has shown his visual works and sound installations in equally distant places, such as Palestine.

+więcej

In the course of several decades of his artistic work, he authored individual exhibitions and took part in group shows in both still operating and now non-existent galleries, such as BWA in Katowice, Bęc Zmiana in Warsaw, Manhattan Gallery in Łódź, Rafał Bujnowski Open Gallery in Krakow, CSW Kronika in Bytom, Mózg in Bydgoszcz, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, Entropia Gallery in Wrocław, ON in Poznań, Ludwig Museum in Cologne or Musee D’art Moderne in Liege.

Since 1995 he has been the head of the Mik Musik record label. Since 2014, he has also been involved in curating music events, e.g. for the Tauron New Music Festival in Katowice. He has travelled a lot. He still does. Fan of all kinds of wunderkammern and gardening.

-mniej