Duże zdjęcia ładnych roślin z latającym światłem

wybór prac / 2012 / Galeria Szara w Cieszynie / Kronika w Bytomiu

Wystawa jest prosta. Wszystkie informacje o niej chciałbym zawrzeć w tytule. Może dodam, że nie uważam się za fotografa. Po prostu miałem taki pomysł i fotograficzny aparat pomógł mi go zrealizować.
To co jest na obrazach, złapałem w różnych miejscach, dalekich i bliskich, zawsze osobiście, choć czasem w miłym towarzystwie. Nie polowałem na rośliny, nie mam pojęcia jakie to gatunki i jak brzmią ich łacińskie nazwy. Ogrodnikiem jestem początkującym. Patrzyłem na to, co mi się podobało. Szkoda, że na zdjęciach nie można pokazać zapachu, z temperaturą powietrza jest nieco łatwiej. Latające światło pewnie powinno coś symbolizować. Być może.

Large Photos of Pretty Plants With Flying Light

selected works / 2012 / Szara Gallery, Cieszyn / Kronika gallery, Bytom

The exhibition is simple. I would like to include all information about her in the title. Maybe I would add that I do not consider myself a photographer. I just had such an idea and the camera helped me realize it.

What is in the paintings, I caught in different places, far and near, always in person, although sometimes in good company. I didn’t hunt plants, I have no idea what species they are and what their Latin names sound like. I am a beginner gardener. I looked at what I liked. It is a pity that the pictures can not show the smell, with the air temperature is a bit easier. The flying light should probably symbolize something. Perhaps.