Łukasz Dziedzic „Pozostając w dialogu…”
Rzeczywistość bez przerwy stawia przed nami dla nas wyzwania. Mogą to być nowe formy tradycji, nowe zasady budowania więzi społecznych lub też poddane krytyce i transformacji pojęcia cielesności i płci? Momentami wydawać by się mogło iż nie istnieją jednoznaczne odpowiedzi, co jest następstwem trudności z konstruowaniem jednoznacznych pytań. Sztuka jednak ma właściwości umożliwiające nieustanne bycie w dialogu z odbiorcą, ze swoja historią, z problemem, którego dotyka.
Prezentowane w galerii „Szara” malarskie przedstawienia Joanny Wowrzeczki i multimedialne projekcje Luizy Kondej silnie bazują na tychże szczególnych właściwościach.
Obrazy Wowrzeczki, zamknięte w formę cykli przedstawiają kolejno plaże, pogrzeby i najbliższe jej osoby. Nie są to jednak jedynie realistyczne przedstawienia czy scenki, artystka kładąc farbę na płótno, rozwiązując problem malarski jednocześnie świadomie stara się prowadzić dyskurs z kulturową konstrukcją poszczególnych problemów. Odnosząc się do swojej biografii, do historii sztuki, czy osobistych emocji i przeżyć tworzy obrazy będące punktem wyjścia dla dalszych rozważań. Przyjmuje dla nich formę „nowego realizmu” unikając jednak „popowej estetyki” na rzecz wysublimowanej kompozycji i kolorystyki używając często malarskich cytatów, od Hoppera po Wróblewskiego.
Prace te naprowadzają na pewne tropy jednocześnie zadając kolejne pytania interesująco współbrzmią z realizacjami młodej artystki Luizy Kondej. Jedna z nich (GraIII) inspirowana formą prymitywnej gry komputerowej Space Invaders zaskakuje nas gdy po chwili zauważamy że jej bohaterami zamiast kosmitów i rakiet są… dwie postacie kobieta (odpowiednio zmultiplikowana) i mężczyzna(sam jeden!) zmuszeni do bezkrwawej walki.
Podobnym schemat, czyli manipulacji zaczerpniętym z kultury popularnej przedstawieniem lub drobnej ingerencji we fragment gotowego filmu (wideo Inaczej niż w raju) przejawia się w prawie wszystkich pracach. Tak jak w obrazach Wowrzeczki tak i tu mamy do czynienia z dyskursem dotyczącym niemalże tych samych problemów lecz opowiadanych za pomocą zupełnie innych środków, odmiennych osobistych doświadczeń i emocji.
Głosy artystek intrygująco się dopełniają, odkrywają nowe konteksty. Poddając rzeczywistość subiektywnej obserwacji, pozostają w dialogu, otwarte na możliwości…

->+więcej

Joanna Wowrzeczka „Malarstwo”
Żyję w społeczeństwie posttradycyjnym
Społeczeństwo posttradycyjne jest końcem; ale jest również początkiem, prawdziwie nowym społecznym światem działania i doświadczania. Jaki to typ porządku społecznego? Jakim może się stać?(…)
Jest porządkiem, w którym więzi społeczne muszą być bardziej faktycznie stworzone, a nie odziedziczone z przeszłości – na poziomie osobistym i bardziej wspólnotowym jest to przedsięwzięcie trudne, kosztuje wiele nerwów, ale niesie również obietnicę wspaniałych nagród. Jest to porządek społeczny zdecentralizowany pod względem panowania, ale ponownie scentralizowany pod względem okazji i dylematów, ponieważ jest skupiony na nowych formach współzależności.
(A. Giddens, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym)
Urodzona w 1972 roku w Cieszynie
Studia w latach 1995-1999 na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Norberta Witka w 1999 r. Obecnie pracuje w Instytucie Stuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej.
Ważniejsze wystawy indywidualne:
2000 – „O Joasia”, Galeria Werbalna Duck – Tak, Poznań
2001 – „O Andrzeju”, Galeria ASP, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice
2006 – „Pogrzeb, plaża i ty”, lokal_30, Warszawa
2006 – „Hommage a AW”, Galeria „Amfilada”, Szczecin
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
1999 – „I”, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
1999 – „Ready M.”, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice
2000 – „Model do składania”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2000 – J/A (+Adam Molenda), Galeria Domu Narodowego, Cieszyn
2001 – „Formaty”, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
2001 – „Bielska Jesień 2001”, Galeria BWA, Bielsko – Biała
2001 – „2xSztuka Protestancka” (+Adam Molenda), Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
2002 – „Obraz Roku 2001”, Pałac Królikarnia, Warszawa
2003 – „Obraz Roku 2002”, Pałac Królikarnia, Warszawa (nagroda – jedna z czworga laureatów)
2005 – „Ślady pamięci (hommage a Tomasz Struk)”, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice
__________
Luiza Kondej / gra
Dokonała się informacyjna rewolucja. W pewnym sensie jest to prawda, ale pod wieloma względami (znaczącymi względami) mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Naszym udziałem jest również głęboka ignorancja: podstawowa żywotna wiedza, którą ludzie zawsze dysponowali – kim jesteśmy i gdzie żyjemy, zdaje się być poza naszym zasięgiem
Bill McKibben „The Age of Missing Information”
Po różnych doświadczeniach plastycznych, video i animacja komputerowa stały się moim sposobem na wyrażanie siebie. Za pomocą tych środków mogę budować nowe konteksty rzeczywistości, w nich zmieniać sposób postrzegania podmiotu, zdystansować siebie (i odbiorcę) do własnej egzystencji.
Luiza Kondej
ur. 1 lipca 1982 r. w Garwolinie.
Uczyła się w PLSP w Nałęczowie.
Absolwentka Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie.

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2006

Joanna Wowrzeczka „Malarstwo”
Luiza Kondej „Gra-videoart”

wernisaż: 10.05.2006
wystawa: 10.05-24.05.2006