O wystawie:
Wojciech Kucharczyk artysta audiowizualny, muzyk, działacz. Ma na koncie ponad sto płyt, wiele wystaw i koncertów w różnych miejscach świata, książki, spektakle muzyczne i taneczne, albumy oraz mnóstwo innych projektów. Od 1995 r. prowadzi wydawnictwo Mik Musik i gra, ukrywając się pod różnymi aliasami. W 1994 r. obronił dyplom z malarstwa, instalacji i litografii na katowickiej ASP i wyruszył w wymarzoną podróż. Wcześniej wędrował palcem po mapie, fascynował się afrykańską muzyką, współtworzył Mołr Drammaz i wyjechał na roboty do Niemiec. W pracach Kucharczyka z połowy lat 90. transformacja ustrojowa, rozkręcający się kapitalizm, otwarcie granic i rozwój technologii splatają się, tworząc eklektyczne obrazy paździerzowej globalizacji, internacjonalizmu z perspektywy prowincji. Przekształcenia krajobrazu geopolitycznego wydarzały się jednocześnie z rozpowszechnianiem nowych technologii komunikacyjnych i reprograficznych – komputerów, internetu i kolorowego ksero. Czarno-różowe grafiki powstawały na podstawie biało- -zielonych matryc skopiowanych w negatywie na barwnym ksero, czasami tylko w jednym egzemplarzu. Działanie na granicy analogu i digitalu – potencjalnej masowości ograniczonej do jednej odbitki – okazuje się tu metaforą stanu zawieszenia pomiędzy lokalnością a globalizacją, swojskością a egzotyką. Marzenia o podróży i dotarcie do niegdyś nieosiągalnych miejsc wyrażone są zabawami polszczyzną opatrzoną komentarzem w łamanym angielskim. Jak w fulgurytach – powstających na skutek stopienia piasku po uderzeniu pioruna – wynikające z gwałtownej terapii szokowej nowe formy i struktury okazują się niezwykle trwałe i nadal aktualne.

 

///////////////////// EN //////////////////////////

 

Wojciech Kucharczyk – CZY TO SEN, CZY JAWA?! NIE, TO SUMATRA!

 

The opening of the exhibition is taking place during Warsaw Gallery Weekend
on friday, 20.09, 5–9 p.m.

Curators: Małgorzata Miśniakiewicz, Joanna Rzepka-Dziedzic
Exhibition place: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

ACCOMPANYING EVENTS:
21.09, Saturday, 9 p.m. WGW x Galeria Szara present: AMAZÓFRICA DANCE PARTY!
Czarny Latawiec , RSS B0YS, The AMATORS [Agnieszka Obszańska & Łukasz Dziedzic]
music and dance evening curated by Galeria Szara
barStudio, pl. Defilad 1, Warsaw
Free entrance

22.09 / 5 p.m. Mołr Drammaz
Wojciech Kucharczyk, Joanna Bronisławska, special guest Tomino Kelar [MIDI LIDI]
Concert accompanying exhibition,
Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
Free entrance

->+więcej

About exhibition:
Wojciech Kucharczyk is an audiovisual artist, musician and activist. He has recorded over 100 albums, had multiple exhibitions and concerts around the world – both music and dance performances – and is also the author of several books and albums, as well as many other projects. Since 1995, he has run Mik Musik – a record label – and has been making music publishing under various aliases. In 1994 he received his diploma in painting, installation and lithography at the Katowice Academy of Fine Arts and set out on his dream voyage. Earlier he had traveled the world by tracing his finger on a map, has been fascinated by African music, had co-created Mołr Drammaz, and traveled to Germany for work once. In his work from the mid 1990’s, political transformation, expanding capitalism, the opening of Poland’s borders and the development of technology are all intertwined, creating eclectic images representative of shoddy globalization and provincially-perceived internationalism. Transformations of the geopolitical landscape were simultaneous with the dissemination of new communication and reprographic technologies – computers, the Internet, a color photocopier. The black and pink graphics were created based on the white and green matrices copied in negative on a color photocopier – sometimes only in a single copy. Working on the treshold between analogue and digital, the unlimited potential of mass production is limited here to one print – a metaphor for the state of suspension between locality and globalization, and the familiar and the
exotic. The dreams of travelling and reaching once-unattainable places are expressed in Polish with sidenotes in broken English. And much like fulgurites (the result of a lightning strike fusing sand into a hard mass), new forms and structures that result from violent shock therapy turn out to be extremely durable and still relevant.

Organisers: Fundacja Galeria Szara
Partners: Warsaw Gallery Weekend, Urząd Miasta Katowice, Biennale Warszawa, drukarniaraster.pl

Accompanying events co-financed by
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Katarzyny Bochenek
Under the auspices of Katowice UNESCO City of Music

more info: www.galeriaszara.pl / www.warsawgalleryweekend.pl
The exhibition is part of the Warsaw Gallery Weekend 2019

adres Galerii Szarej / Szara Gallery address:
(wystawa odbywa się w Warszawie / the exhibition takes place in Warsaw)
ul. Misjonarzy Oblatów 4, 40-129 Katowice

kontakt / contact:
+48 502 764 146, +48 502 317 887
szara@galeriaszara.pl
www.galeriaszara.pl

-mniej

Galeria Szara zaprasza na wystawę oraz wydarzenia towarzyszące w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019:

Wojciech Kucharczyk
CZY TO SEN, CZY JAWA?! NIE, TO SUMATRA!

kuratorki: Małgorzata Miśniakiewicz, Joanna Rzepka-Dziedzic
wernisaż: otwarcie wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend w piątek,
20 września 2019 r. w godzinach 17.00–21.00

godziny otwarcia:
podczas WGW: sobota i niedziela, 21-22.09.2019, od 12:00 do 19:00
po zakończeniu WGW: wtorek – sobota 14.00–18.00
czas trwania wystawy: 20.09–28.09.2019
miejsce wystawy: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
21.09 / sobota / 21.00 WGW x Galeria Szara prezentują: AMAZÓFRICA DANCE PARTY!
Czarny Latawiec , RSS B0YS, The AMATORS [Agnieszka Obszańska & Łukasz Dziedzic]
muzyczno-taneczny wieczór kuratorowany przez Galerię Szarą
barStudio, pl. Defilad 1, Warszawa

22.09 / niedziela / Mołr Drammaz
Wojciech Kucharczyk, Joanna Bronisławska, gościnnie Tomino Kelar [MIDI LIDI]
Koncert towarzyszący wystawie CZY TO SEN, CZY JAWA?! NIE TO SUMATRA!
Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

Organizator: Fundacja Galeria Szara
Partnerzy: Warsaw Gallery Weekend, Urząd Miasta Katowice, Biennale Warszawa, drukarniaraster.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Katowicach

Wydarzenia towarzyszące współfinansowane przez
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Katarzyny Bochenek
Pod patronatem Katowice Miasto Muzyki UNESCO

Wydarzenie odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019.
www.warsawgalleryweekend.pl