profilSZEWCZYK
Szymon Szewczyk

(ur. 1989 r.) Artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Autor muzyki teatralnej i eksperymentalnego elektronicznego projektu DMKHV. Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tworzy obrazy, obiekty, kolaże oraz instalacje. Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość w uporządkowaną wiedzę o świecie.

+więcej

Wystawiał m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 2016, w BWA w Katowicach, CSW Kronika w Bytomiu, Galerii Szara Kamienica w Krakowie, Kasia Michalski Gallery w Warszawie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie czy Rondzie Sztuki w Katowicach. Realizował scenografie m.in. w Teatrze im. J. Słowackiego i Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie i Teatrze Śląskim w Katowicach.

Jego prace znajdują się w Kolekcji Sztuki Hotelu Europejskiego.

 

(born in 1989) Audiovisual artist, stage designer, designer. Author of theatre music and experimental electronic project DMKHV. He graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice with a degree in painting. He creates paintings, objects, collages and installations. He is interested in the relations of humans with their material and cultural environment and the search for unobvious connections between seemingly distant phenomena, conspiracy theories, creative improvisation, temporariness, cheap materials, DIY, excess of information, suspicious scientific texts, stupid jokes, deadly seriousness, garbage, imitations, disturbances, errors, imaginary rituals, domesticated exoticism, doubt in an ordered knowledge of the world.

He exhibited at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw, as a part of the Warsaw under Construction exhibition in 2016, BWA in Katowice, Kronika Centre for Contemporary Art in Bytom, Szara Kamienica Gallery in Krakow, Kasia Michalski Gallery in Warsaw, the State Art Gallery in Sopot and the Rondo Sztuki in Katowice. He has created stage designs for the Słowacki Theatre and the National Old Theatre in Krakow, the Osterwa Theatre in Lublin and the Silesian Theatre in Katowice.

His works are in The Hotel Europejski Art Collection.

-mniej