Fundacja Galeria Szara w 2018 roku

Szanowni Państwo,
Drogie, Drodzy,

rok 2018 okazał się dla nas bardzo rozwojowy, intensywny i twórczy: zorganizowaliśmy 9 wystaw (5 indywidualnych i 4 zbiorowe), w których uczestniczyło 10 artystek i 8 artystów. Odbyły się również liczne wydarzenia towarzyszące, m.in.: spotkania, debaty, oprowadzania autorskie i kuratorskie, a także warsztaty czy koncerty. We współpracy z Muzeum Śląskim udało nam się zorganizować aż 3 rezydencje artystyczne. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Warsaw Gallery Weekend prezentując wystawę Dominiki Kowyni “Podwójne wiązanie”, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Cieszą nas też nagrody, nominacje i wyróżnienia dla artystek i artystów, którzy współpracują z Szarą czy prezentowali w niej swoje prace, jak: Maciej Cholewa, Irmina Rusicka, Piotr Bosacki, Rafał Milach czy Diana Lelonek.

Ważną dla nas zmianą w tym roku jest nawiązanie stałej współpracy z artystką Dominiką Kowynią, oraz artystami: Maćkiem Cholewą, Szymonem Szewczykiem i Michałem Łuczakiem.

Pod koniec roku zakończyliśmy ostatecznie etap przeprowadzki, zmieniliśmy nazwę naszej organizacji na Fundacja Galeria Szara oraz przenieśliśmy jej siedzibę do Katowic.

Dzięki wsparciu partnerów jak Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach czy Katowice Miasto Ogrodów mogliśmy rozwijać naszą aktywność wydawniczą. Powstał katalog wystawy Dominiki Kowyni “Oczy suszy”, zin “Cześć giniemy” czy “Zeszyt do nauki pisania” Bolesława Chromrego.

Jak co roku szczególną rolę w naszej pracy zajmuje edukacja. W galerii odbywały się nie tylko cotygodniowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, ale także szereg warsztatów międzypokoleniowych towarzyszących wystawom. Licznie odwiedzały nas też szkoły, przedszkola oraz grupy studentów/-ek. W sumie zrealizowaliśmy ponad 25 różnorodnych warsztatów artystycznych.

Zespół Galerii Szarej aktywnie uczestniczył także w życiu kulturalnym Śląska oraz poza nim – współorganizowaliśmy i braliśmy udział w wystawach, warsztatach, konferencjach i festiwalach; współpracowaliśmy zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, jak i licznymi artystami/kami, kuratorami/kami oraz animatorami/kami.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie Wasze wsparcie – m.in. jako odbiorczyń/ców, współpracowniczek/-ków oraz partnerów/-ek, patronów/-ek i współorganizatorów/-ek – po prostu Przyjaciółek i Przyjaciół Galerii Szarej. Za tę pomoc chcieliśmy Wam serdecznie podziękować!

Przed nami kolejny rok twórczej pracy i nowe artystyczne oraz organizacyjne wyzwania, a my niezmiernie cieszymy się na współpracę z Wami. W ramach końcoworocznych podsumowań zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności Fundacji Galerii Szara 🙂

 

Zarząd Fundacji Galera Szara:

Joanna Rzepka-Dziedzic
Łukasz Dziedzic

WYSTAWY

9 wystaw (5 indywidualnych i 4 zbiorowe), w których uczestniczyło 10 artystek i 8 artystów

16.03–21.04.2018 | wystawy porezydencyjne:

 • Anna Orłowska Bielenie
 • Piotr Bosacki Sola Fide
 • „Praca z nadzieją na…” to projekt rezydencji artystycznych zrealizowany przez Galerię Szarą w partnerstwie z Muzeum Śląskim w Katowicach. Punktem wyjścia dla projektu była wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”.
 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

28.04–05.05.2018 | wystawa zbiorowa: CIAŁO OBCE

 • Artystki i artyści: Jan Baszak, Hanna Kaszewska, Marcin Łaszczewski, Patrycja Migiel, Maryna Sakowska, Magdalena Wawrzyniak
 • Kuratorka: Hanna Kaszewska, As. Kuratorki: Patrycja Migiel
 • Koordynacja projektu: Dariusz Fodczuk, Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partnerzy projektu: ASP w Katowicach, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, galeria Obrońców Stalingradu 17

 

16.05 – 21.07.2018 | Dominika Kowynia Oczy suszy

 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partnerzy: Katowice Miasto Ogrodów, ASP w Katowicach

25.08 – 22.09.2018 | Irmina Rusicka, Kasper Lecnim Z obawy przed wyginięciem – wystawa porezydencyjna

 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

21 – 23.09.2018 | Warsaw Gallery Weekend: Dominika Kowynia Podwójne wiązanie / Double Bind

 • Miejsce wystawy: KARROT, Warszawa
 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partnerzy: Warsaw Gallery Weekend, Karrot, Miasto Katowice

 

28.09 – 27.10.2018 | wystawa zbiorowa: Cześć giniemy!

 • Artystka i artyści: Maciej Cholewa, Diana Lelonek, Piotr Macha, Artur Oleś
 • Kurator wystawy: Andrzej Marzec
 • Partnerzy: ASP w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów , drukarniaraster.pl, FOSA
 • Patronat Medialny: Ultramaryna
 • Wystawa pod honorowym patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
  Wystawa była imprezą towarzyszącą 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

 

03.11 – 24.11.2018 | Magdalena Sawicka, Bolesław Chromry
CZASEM JESTEM DZIWNA JAK TO MIASTO

 • Partnerzy: Katowice Miasto Ogrodów , drukarniaraster.pl,
 • Patronat Medialny: Ultramaryna

 

03.12.2018 – 19.01.2019 | Michał Łuczak MGŁA / THE FOG

 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Wystawa współfinansowana z budżetu Miasta Katowice oraz European Climate Initiative (EUKI)
 • Partnerzy: Stowarzyszenie BoMiasto, Skanery Niewiarygodne , drukarniaraster.pl

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM

18 wydarzeń – 3 rezydencje, 4 spotkania z artystkami i artystami, 3 dyskusje, 6 oprowadzań kuratorskich i autorskich, warsztaty i koncert

styczeń – marzec | Anna Orłowska rezydencja “Praca z nadzieją na..”

styczeń – marzec | Piotr Bosacki rezydencja “Praca z nadzieją na..”

 • „Praca z nadzieją na…” to projekt rezydencji artystycznych zrealizowany przez Galerię Szarą w partnerstwie z Muzeum Śląskim w Katowicach. Punktem wyjścia dla projektu była wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”.
 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

09.03 | Prywatnie, ale publicznie – prywatne gesty i relacje jako tworzywo sztuki warsztaty z Dariuszem Fodczukiem

 • Warsztaty realizowane w ramach współpracy pomiędzy Galerią Szarą w Katowicach oraz Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów, Akademii Sztuki w Szczecinie.
 • Partnerzy projektu: ASP w Katowicach oraz Galeria Obrońców Stalingradu 17 w Szczecinie

 

11.03 | Spotkanie z Piotrem Bosackim – w ramach rezydencji “Praca z nadzieją na…”

 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

17.03 | Spotkanie z Anną Orłowską – w ramach rezydencji “Praca z nadzieją na…”

 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

07.04 | Sztuka współczesna a dziedzictwo Reformacji – debata w Muzeum Śląskim w ramach rezydencji “Praca z nadzieją na…”

 • Wprowadzenie w dyskusję: Joanna Szeligowska-Farquhar, Jakub Dziewit
 • Goście: dr hab. Grażyna Kubica-Heller, ks. Karol Macura, Joanna Rzepka-Dziedzic, dr hab. Joanna Wowrzeczka
 • Prowadzenie: dr Adam Pisarek
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

20.04 | Oprowadzanie kuratorskie po wystawach w ramach rezydencji „Praca z nadzieją na…”

Anna Orłowska Bielenie, Piotr Bosacki Sola Fide

 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

19.05 | Noc Muzeów w Galerii Szarej z wystawą Dominika Kowynia Oczy suszy

 • Partnerzy: Katowice Miasto Ogrodów, ASP w Katowicach

 

28.06 | Oczy Suszy – promocja książki oraz spotkanie z Dominiką Kowynią

 • Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partnerzy: Katowice Miasto Ogrodów, ASP w Katowicach

 

lipiec – sierpień | Irmina Rusicka, Kasper Lecnim rezydencja Z obawy przed wyginięciem

 • Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Partner rezydencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

25.08 | Oprowadzanie autorskie po wystawie Irmina Rusicka, Kasper Lecnim Z obawy przed wyginięciem

 

28.09 | Andrzej Marzec – oprowadzanie kuratorskie po wystawie: Cześć giniemy!

 

22.10 | Koncert: CHINO – w ramach wernisażu wystawy: Cześć, giniemy!

 • Partner: KATO

 

22.10 | Cykl dyskusji: Trzy pytania o końce światów. Pytanie pierwsze: Jakie końce świata nas czekają? Dyskusja towarzyszyła wystawie: Cześć, giniemy!

 • Pytają: Adam Pisarek, Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Odpowiadają: Ewa Łupikasza, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Anna Zaczkowska
 • Partnerzy spotkań: Zakład Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice

 

03.11 | Oprowadzanie autorskie po wystawie Magdalena Sawicka, Bolesław Chromry CZASEM JESTEM DZIWNA JAK TO MIASTO

 

13.11 | Cykl dyskusji: Trzy pytania o końce światów. Pytanie drugie: Czy bunt nas ocali?
Dyskusja towarzyszyła wystawie: Magdalena Sawicka i Bolesław Chromry – Czasem jestem dziwna jak to miasto.

 • Pytają: Anna Gomóła, Adam Pisarek
 • Odpowiadają: Olga Drenda, Arnika Kluska, Łukasz Moll
 • Partnerzy spotkań: Zakład Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice

 

03.12 | Oprowadzanie autorskie po wystawie Michał Łuczak MGŁA / THE FOG

 

10.12 | Joel van Houdt – Thawing Permafrost / Topniejąca zmarzlina – spotkanie z artystą

 • Partnerzy: Stowarzyszenie BOmiasto, Rondo Sztuki, ASP w Katowicach
 • Miejsce ekspozycji: Rondo Sztuki

SZARA NA WARSZTAT

zrealizowaliśmy 25 warsztatów artystycznych w Szarej oraz gościnnie poza galerią

04.03 | Warsztaty Introligatorskie – rodzinne spotkania na Morcinka 3A.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic

Partner: Kawiarnia Morcinka 3A

 

09.03 | Prywatnie, ale publicznie – prywatne gesty i relacje jako tworzywo sztuki – warsztaty z Dariuszem Fodczukiem

Prowadzenie: Dariusz Fodczuk

Partner: ASP w Katowicach, Akademia Sztuki w Szczecinie, galeria Obrońców Stalingradu 17 w Szczecinie.

 

14.04 | Czym skorupka za młodu – warsztaty rodzinne. Warsztaty inspirowane wystawą Piotr Bosacki “Sola fide”

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

15.04 | Czym skorupka za młodu – warsztaty rodzinne. Warsztaty inspirowane wystawą Anna Orłowska “Bielenie”

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic

Partner: Muzeum Śląskie

 

21.04 | Co w trawie piszczy – terenowe warsztaty rodzinne. Warsztaty inspirowane książką Macieja Cholewy “Lekcja przyrody”

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Maciej Cholewa, Jarosław Kasprzyk

Partner: Miasto Katowice

 

26.04 | TANGO – warsztaty multimedialne dla dzieci. Warsztaty inspirowane sztuką Zbigniewa Rybczyńskiego

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska
Partner: Miasto Katowice

 

10.06 | Pinomania – warsztaty dla dzieci i dorosłych. Warsztaty realizowane w ramach Pikniku Sąsiedzkiego MDK Koszutka.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Alicja Olszewska
Partner: MDK Koszutka

 

04.06 | Oczy suszy 1Sztuka w dźwięku – warsztaty multimedialne dla dzieci. Warsztaty inspirowane sztuką audio art i wystawą Dominika Kowynia “Oczy suszy”..

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

17.06 | Wystawa końcoworoczna – Szara na Warsztat. – Wystawa uczestniczek i uczestników kursów i warsztatów w Galerii Szarej sezon 2017/2018

 

21.06 | Oczy suszy 2Sztuka w dźwięku – warsztaty multimedialne dla dzieci. Warsztaty inspirowane sztuką audio art i wystawą Dominika Kowynia “Oczy suszy”..

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

10.06 | Japońskie notesy / Pinomania – warsztaty rodzinne. Warsztaty realizowane w ramach festynu Dzień Koszutki.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic
Partner: MDK Koszutka

 

25.08 | Pinomania – warsztaty dla dzieci. Warsztaty realizowane w ramach Festynu Dzielnicowego na Oś. Tysiąclecia.

Prowadzenie: Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska, Katarzyna Bogucka.
Partner: MDK Koszutka

 

31.08 | Wyścigi – rodzinne warsztaty filmowe. Warsztaty inspirowane wystawą Irmina Rusicka, Kasper Lecnim “Z obawy przed wyginięciem”.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

13.10 | AKADEMIA MŁODEGO WIEKU: Mapowanie mikroświatów. Warsztaty rodzine realizowane we współpracy z ASP Katowice.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic

 

17.10 | Projektujemy ziny – warsztaty typograficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

18.10 | Łapiemy jesień – warsztaty rysunkowe dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

18.10 | Łapiemy jesień – warsztaty rysunkowe dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

20.10 | AKADEMIA MŁODEGO WIEKU: Akcja animacja! Rodzinne warsztaty multimedialne realizowane we współpracy z ASP Katowice. 3 grupy wiekowe

Prowadzenie: Łukasz Dziedzic

 

27.10 | AKADEMIA MŁODEGO WIEKU: Czasołapacze. Rodzinne warsztaty realizowane we współpracy z ASP Katowice.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic

 

19.11 | Tajniki grafiki: MONOTYPIA – warsztaty graficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice


20.11 | Tajniki grafiki: MONOTYPIA – warsztaty graficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

24.11 | Gościnnie Joanna Rzepka-Dziedzic wspólnie z Joanna Bronisławska warsztaty artystyczne dla dzieci – AUKSO4KIDS. Muzyk to malarz, Mediateka, Tychy

 

27.11 | Tajniki grafiki: NEGATYW – warsztaty graficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

31.11 | AKADEMIA MŁODEGO WIEKU: Japońskie notesy. Rodzinne warsztaty realizowane we współpracy z ASP Katowice. 2 grupy wiekowe.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic

 

02.12 | Tajniki grafiki: WYLEPIANKI – warsztaty graficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice


06.12 | Tajniki grafiki: KOLAŻE – warsztaty graficzne dla dzieci. Warsztaty inspirowane wystawą w Galerii Szarej.

Prowadzenie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Alicja Olszewska

Partner: Miasto Katowice

 

W Galerii Szarej w ciągu roku szkolnego są również realizowane cotygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

WYDAWNICTWA

Katalogi, książki, ziny i inne publikacje wydane przez Galerię Szarą

 • Dominika Kowynia Oczy suszy – katalog do wystawy Dominiki Kowyni.

Redakcja: Joanna Rzepka-Dziedzic
Teksty: Joanna Rzepka-Dziedzic, Dominika Kowynia, Bartek Buczek
Recenzja: Marta Lisok
Projekt graficzny i skład: Łukasz Dziedzic karmiszara.pl
Tłumaczenie: Martyna Szczepaniak-Woźnikowska / Translatorion
Korekta: Alicja Olszewska, Martyna Szczepaniak-Woźnikowska, Katarzyna Bogucka
Twarda oprawa / 120 stron / format:170 × 226 mm
papier: Olin Regular, natural white, bezdrzewny 120g/m2
font: Archer Pro
Wydawcy: Galeria Szara w Katowicach, ASP w Katowicach
Partner projektu: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

 • Cześć giniemy! – zin towarzyszący wystawie Maciej Cholewa, Diana Lelonek, Piotr Macha, Artur Oleś “Cześć giniemy!”.

Projekt: Maciej Cholewa, Artur Oleś
Tekst: Andrzej Marzec
Format A4, 16 stron, nakład 500 szt.
Wydawca: Galeria Szara
Partner projektu: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

 

 • Bolesław Chromry Zeszyt do nauki pisania – Zeszyt z manifestami Bolesława Chromrego i miejscem na wpisanie własnych, wydany przy okazji wystawy Magdalena Sawicka, Bolesław Chromry „Czasem jestem dziwna jak to miasto”.

Format A5, 32 strony, nakład 500 szt.
Wydawca: Galeria Szara
Partner projektu: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

SZARA POZA SZARĄ

Pozostałe projekty realizowane przez Fundację Galeria Szara i członków jej Zarządu

18.04–22.04.2018 | wystawa zbiorowa: CIĘŻAR CIAŁA

 • Artystki i artyści: Katarzyna Bogucka, Karolina Konopka, Agata Pawlik, Mikołaj Szpaczyński, Adrian Zert
 • Kuratorka: Mikołaj Szpaczyński
 • Koordynacja projektu: Dariusz Fodczuk, Joanna Rzepka-Dziedzic
 • Miejsce ekspozycji: Obrońców Stalingradu 17, Szczecin
 • Partnerzy projektu: Galeria Szara, ASP w Katowicach, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie

 

 • Łukasz Dziedzic – udział w wystawie Szczurołap Muzeum Współczesne Wrocław (11.05 – 24.09.2018)

 

 • Łukasz Dziedzic „Ratcatcher [Original Exhibition Soundtrack]” płyta wydana we współpracy z Muzeum Współczesnym Wrocław

 

 • Łukasz Dziedzic – koncert John Lake / Wojciech Kucharczyk, Katowice grają dla Allepo Katowice (02.06.2017)

 

 • Joanna Rzepka-Dziedzic – recenzentka w XIII Przeglądzie Portfolio w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2018 (2.06.2018)

 

 • Joanna Rzepka-Dziedzic – kuratorka w SEJSMOGRAF 3. Młoda Małopolska i Śląska Scena Artystyczna, Kraków – Katowice – Tarnów 21-24.06.2018
  – organizator: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
  – partnerzy, współpraca: BWA Tarnów, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galeria Szara, Galeria Widna, Galeria Potencja, ASP w Katowicach, Rondo Sztuki, Instytut Polski w Bukareszcie

 

 • Joanna Rzepka-Dziedzic – uczestniczka w panelu dyskusyjnym Zmiana perspektywy w ramach SEJSMOGRAF 3. Młoda Małopolska i Śląska Scena Artystyczna / uczestniczą: Karolina Breguła, Dominika Kowynia, Joanna Rzepka-Dziedzic, Michał Smandek, Lesław Tetla / moderacja: Marta Lisok / miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (23.06.2018)
 • Joanna Rzepka-Dziedzic – wystąpienie na TEDxKatowiceSalon – Mit Feniksa – czyli jak żyć po wielkim wydarzeniu (07.07.2018)

 

 • Joanna Rzepka-Dziedzic – kuratorka wystawy “Praktyka Okupacji Dzieła” w ramach TIFF FESTIVAL 2018, MWW Muzeum Współczesne Wrocław (06.09 – 08.10.2018)
 • Dzieła: Kader Attia, Ewa Ciepielewska, Hubert Czerepok, Rineke Dijkstra, Rafał Dominik, Wanda Gołkowska, Nicolas Grospierre, Paweł Jarodzki, Zdzisław Jurkiewicz, Jarosław Fliciński, Július Koller, Little Warsaw, Vlado Martek, Yoshinori Niwa, Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Szymon Rogiński, Robert Rumas, Allan Sekula, Jerzy Truszkowski, Agata Wrońska
 • Zespół operacyjny: Maciej Chodziński, Tomasz Kontny, Małgorzata Miśniakiewicz, Adrian Lach, Joanna Rzepka-Dziedzic

 

 • Łukasz Dziedzic – koncert John Lake – [z Bartek Kujawski], Brno, Czechy (25.10.2017)
 • Łukasz Dziedzic – koncert John Lake – A<FESTIVAL [z RSS B0YS], Katowice (23.11.2018)

 

 • 03.12.2018 – 15.01.2019 | Joel van Houdt – Thawing Permafrost / Topniejąca zmarzlina
  • Partnerzy: Stowarzyszenie BoMiasto, Galeria Szara, Rondo Sztuki, ASP w Katowicach
  • Miejsce ekspozycji: Rondo Sztuki

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTÓW i ARTYSTEK
WSPÓŁPRACUJĄCYCH I PREZENTOWANYCH W GALERII SZAREJ W 2018 r.

 • Maciej Cholewa
  – laureat nagrody specjalnej w konkursie Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018
  – Stypendysta powiatu tarnogórskiego za osiągnięcia w nauce
 • Irmina Rusicka
  – laureatka konkursu Talenty Trójki 2018 w kategorii Sztuki Wizualne,
  – finalistka konkursu Fundacji Grey House 2018
 • Diana Lelonek
  – laureatka nagrody głównej w konkursie Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018
  – nominowana do nagrody Paszporty Polityki 2018 w kategorii Sztuki wizualne
 • Piotr Bosacki
  – laureat nagrody im. Katarzyny Kobro 2018

UL KULTURY – PRACOWNIA DOBRYCH PRAKTYK

UL Kultury zakończył swoją działalność w sierpniu 2018

17.01 | Elena Lola Loli Między innymi

 • Koordynatorka: Barbara Głyda

 

21.03 | wystawa zbiorowa Zakład o sztukę

 • Koordynatorka: Barbara Głyda

 

16.05 | wystawa zbiorowa Anatomia przypadku

 • Koordynatorka: Barbara Głyda
 • Partner: Przegląd Twórczości Studenckiej ARt+ w Cieszynie, Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny

SZARA W MEDIACH

wybrane materiały prasowe, recenzje i wywiady

 

 

 

 

 

 • Stach Szabłowski Jedna uniwersalna męskość, dwutygodnik.pl (wydanie 245, 8,2018) “Ruchem w kierunku zbudowania krytycznego, artystycznego komentarza do ekspozycji w łaźni jest wystawa Irminy Rusickiej i Kacpra Lecnima. Projekt, otwarty niedawno, już po mojej wizycie w Katowicach, zatytułowany jest „Z obawy przed wyginięciem”, powstał w ramach rezydencji artystów, którą niezależna Galeria Szara współorganizowała z Muzeum.”
  https://www.dwutygodnik.com/artykul/7978-jedna-uniwersalna-meskosc.html

 

 

 

 • Karol Sienkiewicz Małżeństwo z rozsądku, dwutygodnik.pl (nr 247, 09/2018)
  “Nie wiadomo, czemu właściwie ufać ani jakimi przesłankami kierują się galerie, nasi konsjerże od sztuki. I nie mam na myśli tylko kryzysu w łonie samego WGW. Marzyłoby mi się, by stał się imprezą, na której dowiedziałbym się, co aktualnie zajmuje artystów, z którymi współpracują galerie. Świetne, świeże obrazy Dominiki Kowyni przywiezione z Katowic przez Szarą jeszcze pachniały farbą! Tego zapachu wciąż mi na WGW brakuje.”
  https://www.dwutygodnik.com/artykul/8017-malzenstwo-z-rozsadku.html

 

 • Dominika Kowynia Miało być jak w telewizji śniadaniowej, a przytrafiło się życie, Aktivist (nr 209 /2018)
  “Wszyscy uczymy się żyć w zmieniającym się świecie, mnie to przygnębia i fascynuje jednocześnie. Podwójne wiązanie jest opisem syndromu, który podświadomie zawsze wyczuwałam. Najprostszy i najbardziej zrozumiały opis dotyczył sytuacji zawodowej – malarka musi być zdolna do rywalizacji, ale oczekuje się, że będzie miła – mam wrażenie, że zmagam się z tym problemem od zawsze.”
  http://aktivist.pl/mialo-byc-jak-w-telewizji-sniadaniowej-a-przytrafilo-sie-zycie/

 

 • Stach Szabłowski WGW VIII: Urealnienie, Magazyn Szum (05.10.2018)
  “Z ciśnieniem obiecanej świeżej krwi było różnie. Przywieziona z Katowic przez galerię Szarą wystawa Dominiki Kowyni to sztos, pokaz skazany na sukces, dokładnie takie malarstwo, jakiego oczekuje teraz publiczność i rynek, w dodatku w dobrym gatunku.”
  https://magazynszum.pl/wgw-viii-urealnienie/

 

 

 

 

 • Piotr Policht Podsumowanie 2018: sztuki wizualne, culture.pl (26.11.2018) “2018 rok przyniósł także należne uznanie niegdysiejszej nauczycielce Rachwalika z katowickiej ASP – Dominice Kowyni, dotychczas znanej i cenionej głównie lokalnie, a od niedawna podbijającej serca szerszej publiczności dzięki gościnnej wystawie Galerii Szarej podczas tegorocznego Warsaw Gallery Weekend.”
  https://culture.pl/pl/artykul/podsumowanie-2018-sztuki-wizualne

 

 • Łukasz Karkoszka Sztuka spowita mgłą. Wystawa w Galerii Szarej, wyborcza.pl Katowice (18.12.2018)
  “Gdy tylko rusza sezon grzewczy, śląskie miasta spowija dziwna mgła, za którą kryje się śmiercionośny smog. Z problemem zanieczyszczonego powietrza za pomocą sztuki postanowił zmierzyć się Michał Łuczak.”
  http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35018,24290317,sztuka-spowita-mgla.html

 

 

 • Anna Batko Cześć giniemy! – recenzja, Magazyn Szum (nr 23 zima 2018 – wiosna 2019), s. 131-133

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY,
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE I MEDIALNE

 • 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
 • Akademia Młodego Wieku
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Artvolver
 • AUKSO4KIDS
 • Drukarnia Raster
 • European Climate Initiative (EUKI)
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • FOSA
 • Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
 • Gazeta Wyborcza Katowice
 • Geszeft
 • Karrot – kawa i kultura
 • KATO
 • Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
 • Kino na Granicy
 • LabLab
 • Lokal na kulturę
 • Magazyn Szum
 • MDK Koszutka
 • Mik Musik!
 • Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMUB) Niemieckiej Republiki Federalnej
 • Muzeum Współczesne Wrocław
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Morcinka 3A
 • Nakręcone na Koszutkę
 • Notes na 6 tygodni
 • O.pl – Polski Portal Kultury
 • Obrońców Stalingradu 17
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice
 • Przegląd Twórczości Studenckiej ARt+ w Cieszynie
 • Rada Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka
 • Rondo Sztuki
 • Sejsmograf 2018
 • Skanery Niewiarygodne
 • Sputnik Photos
 • Stowarzyszenie BO Miasto
 • Tedx Talks Katowice
 • TIFF Festival
 • Translatorion
 • Trójka – Program Trzeci Polskiego Radia, Teren Kultura
 • TVP Katowice
 • Ul Kultury-Pracownia Dobrych Praktyk
 • Ultramaryna
 • Uniwersytet Śląski
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Miasta w Katowicach
 • Warsaw Gallery Weekend
 • Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Zakład Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
 • Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ