Pussykrew

level16, animacja 3D, 2016

”Imagine the amazing good fortune of the generation that gets to see the end of the world. This is as marvelous as being there in the beginning” ~ Jean Baudrillard

 

’’Wyobraź sobie niesamowite szczęście pokolenia, któremu dane jest zobaczyć koniec świata. To jest tak cudowne jak bycie tutaj przy początku. ’’ ~ Jean Baudrillard