Wystawa Powidoki widzialności jest próbą zdiagnozowania poczucia dezorientacji, jaka w społecznym i indywidualnym odbiorze spowodowana została przez konwersję przestrzeni widzialności. Z jednej strony otaczające nas obrazy niosą z sobą symboliczną przemoc, z drugiej znów coraz częściej wskazują same na siebie, trwając jakby w oderwaniu od społecznego kontekstu. Zmiany te są reperkusją wielu równoległych, choć często niepowiązanych wzajemnie procesów, których źródeł można doszukiwać się zarówno w utracie przezroczystości języka oraz mediów, jak i również iluzyjnego funkcjonowania otaczającej nas ikonosfery. […]

->+więcej

Na ekspozycji znajdą się m.in. artefakty dowodzące, jak dalece zmieniło się nasze postrzeganie świata w trybie postępującej wirtualizacji (Maria Pyrlik, Łukasz Skąpski, Leszek Lewandowski). Pojawią się również prace wyzyskujące potencjał nowych mediów (Grzegorz Klaman, Konrad Kuzyszyn). Nie zabraknie też artystycznej gry Grzegorz Sztwiertnia podejmie się kolejnej prowokacji i sfabrykuje dialog z teoretyczną spuścizną Władysława Strzemińskiego. Intrygującą próbą wizualizacji niemożliwego’ będą prace Roberta Kuśmirowskiego, który zaprezentuje wytwory fikcyjnego atelier fotograficznego z początku ubiegłego wieku. Malarską dysputą z językiem własnej wizualności, przy równoczesnym odwołaniu do poetyki op-artowskiej, będzie obraz Stanisława Koby. Z kolei obiekty Marcina Berdyszaka to próba przekroczenia kompetencji tradycyjnej rzeźby i kwestionowanie granic pomiędzy prezentacją i reprezentacją.
Wszystkie umieszczone na wystawie prace stanowią mniej lub bardziej celowe nawiązanie do problematyki zachwianej widzialności. W efekcie bez względu na to, czy artyści posługują się medium płaskim, jednowymiarowym, czy też sięgają po mniej typowe i wielowymiarowe nośniki prace te ewokują przestrzenność, niekiedy wzbogacaną elementami ironii i iluzoryczności.
tekst: Roman Lewandowski

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2005

„Powidoki widzialności”
Artyści, Artystki: Marcin Berdyszak, Łukasz Skąpski, Grzegorz Klaman, Grzegorz Sztwiertnia, Konrad Kuzyszyn, Leszek Lewandowski, Maria Pyrlik, Stanisław Koba, Robert Kuśmirowski

kurator: Roman Lewandowski
wernisaż: 24.10.2005
wystawa: 24.10 – 20.11.2005