potwory z plastiku
mateusz wójcik [plastikowy] zaprasza nas do stworzonego przez siebie świata –
świata potworów. na wystawę monsterland składają się prace powstałe w przeciągu
ostatniego roku. w oryginale są to rysunki tuszem
w formacie a4.  by lepiej oddać ich charakter oraz ułatwić odbiór zostały one
przeniesione do, bliskiego dla autora, środowiska cyfrowego, otwierając tym
samym nowe możliwości zarówno performatywne, jak i percepcyjne
oszczędność w podejściu do procesu twórczego oraz samego tworzywa sprawiają, że
jego rysunki są dla odbiorcy bardzo przyjemne estetycznie. nawiązania do
streetartu, dizajnu oraz nowoczesne formy docierania do ludzi czynią te rysunki
i ich autora cechą charakterystyczną sztuki współczesnej młodego pokolenia. to
pewna forma adaptacji założeń przebrzmiałego choć wciąż atrakcyjnego
postmodernizmu, przez odświeżenie ociężałej atmosfery powstałej wokół tego
pojęcia; również przez  dialog z epokami minionymi [dadaizmem, popartem],
potrzebę przetwarzania ich przez współczesność, dopasowywania do obecnych
potrzeb oraz sposobu komunikowania i odbioru

->+więcej

prace plastikowego dają odbiorcy bardzo szerokie pole interpretacji. posługując
się formami przypominającymi dziecięce rysunki sprawia, że odbiorca odczuwa
bliskość wobec nich, tej tematyki oraz w pewien sposób identyfikuje się z ich
autorem. dla każdego konfrontacja z bohaterami monsterlandu będzie w inny sposób
wyłaniała/uruchamiała świat, którego istnienia nie zaprzeczy niczyja wyobraźnia
kraina potworów to świat alternatywny, wytwór wyobraźni, który pełni funkcję
ucieczki od tego co nas otacza. każdy
z potworów funkcjonuje jako odbicie rzeczywistości; czasem jako pragnienie jej
zmiany, innym razem jako
jej odzwierciedlenie. można traktować te prace jako metaforę sztuki – ucieczkę
od rzeczywistości, komentowanie jej, czyli próbę naniesienia zmian [chociażby
przez swoje stanowisko]
każda praca wójcika pozwala odbiorcy wyruszyć
na wycieczkę do świata potworów – monsterlandu własnej wyobraźni. wszystkie
potwory posiadają indywidualne cechy, prowokują do innych reakcji, wywołują inne
emocje… dla każdego inny potwór okaże się bliski, spowoduje pewną formę
indentyfikacji. warto sobie też zadać pytanie – jaki jest ten potwór w mojej
głowie, mój potwór?
mateusz żurek, kurator
mateusz wójcik [plastikowy]: ur. 18. lipca 1989 r.; uczeń klasy maturalnej
liceum ogólnokształcącego nr 2 im. mikołaja kopernika w kędzierzynie-koźlu;
zajmuje się literaturą, grafiką, rysunkiem oraz malarstwem; pasjonuje się
dizajnem, modą, streetartem oraz kontynuacją kierunków awangardowych; często
projektuje na potrzeby internetu; pasjonują go również interdyscyplinarne
działania artystyczne; jest autorem grafik dla 'concept store korczynski’.

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2007

Mateusz Wójcik „Monsterland. Plastikowy”

kurator: Mateusz Żurek
wernisaż: 05.12.2007
wystawa: 05.12.2007 – 07.01.2008