Praca Macieja Kuraka Strefa/ZONE była prezentowana w Cieszynie w 2004 r. Instalacja polegała na wyznaczeniu w przestrzeni miejskiej tytułowej strefy za pomocą znaków drogowych. Strefa nie była jednak w żaden sposób opisana poza tytułem projektu umieszczonym na znaku odwołującym się do schematu znaku zakazu.
Artysta o swej pracy mówi:
[…] chodziło o zależności pomiędzy znaczącym a znaczonym. Wprowadziłem mylące piktogramy z języka znaków drogowych. Pojawiły się w rezultacie zdania, które sobie zaprzeczały. Nie wiadomo było, o jaką strefę chodzi, czy o przygraniczną, czy o identyfikację imprezy artystycznej (odbywały się tam równolegle „Nowe Horyzonty”), czy faktycznie o jakąś przestrzeń wydzieloną przez miasto. Parę osób zapłaciło mandat, bo na przykład zinterpretowało te znaki jako miejsca parkingowe

->+więcej

Maciej Kurak (ur. 15 kwietnia 1972 w Poznaniu) – polski artysta wizualny, dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, członek grupy artystycznej Wunderteam, mieszka i pracuje w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu. W 2003 roku obronił doktorat w zakresie grafiki warsztatowej. Jest laureatem nagrody Fundacji Deutsche Bank w konkursie Spojrzenia na najciekawszego artystę młodego pokolenia w 2005 roku[1]. W 2006 został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki. Laureat Paszportu POLITYKI w kategorii Sztuki wizualne w 2009 roku.

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2004

Maciej Kurak „Strefa/Zone”
kuratorka: Joanna Wowrzeczka
wystawa w przestrzeni miejskiej Cieszyna
wystawa: 22.07-1.08.2004

Wystawa zorganizowana we współpracy z IV festiwalem ERA NOWE HORYZONTY