Wystawa prezentująca subiektyny obraz sztuki w kontekście miejsca położonego na peryferiach, zestawienie artystów żyjących i pracujących w Cieszynie, będzie też próbą zakreślenia przestrzeni ich współistnienia.
Tożsamość to coś płynnego, fragmentarycznego. Zygmunt Bauman pisze, że nigdy nie jest dana, stale podlega procesowi konstruowania. Skomplikowana i dyskusyjna może być próba uchwycenia, czy określenia tożsamości zbiorowej, tożsamości miejsca. Problematyczna wydaje się być też próba wciągnięcia pod wspólny mianownik sztuki tworzonej przez artystów z jednego miasta. Bo czy może być wyczuwalny w niej klimat miejsca, jakaś ogólnie dominująca tendencja? Czy raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której spotykają się indywidualności, a miejsce, w którym dane jest im żyć nie jest generatorem, lecz jedynie przestrzenią współistnienia?
Wystawa ,,Konstruowanie tożsamości” poprzez zestawienie prac artystów żyjących i pracujących w Cieszynie, będzie próbą zakreślenia tej przestrzeni, świadomie eklektyczną, poszukującą, procesualną.
Kuratorki:
Joanna Rzepka-Dziedzic & Łukasz Dziedzic

->+więcej

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2006

„Konstruowanie tożsamości”

Artystki i Artyści: Adam Molenda, Agnieszka Sojka-Swoboda, Grzegorz Majchrowski, Grzegorz Stuglik, Jarosław Skutnik, Jerzy Fober, Jerzy Pustelnik, Joanna Rzepka-Dziedzic, Joanna Wowrzeczka, Karolina Tyrna, Krystyna Pasterczyk, Krzysztof Węglorz, Łukasz Dziedzic, Tomasz Swoboda

kuratorowanie: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic

wernisaż: 22.11.2006, godz. 19:00
wystawa: 22.11 – 13.12.2006