Jacek Jagielski zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, tworzy realizacje przestrzenne o konstrukcji klarownej, w wyznaczonym sobie wymiarze artystycznym. Realizowane prace – zdominowane przez wielorakie związki człowieka, postrzegane w kategoriach personal-nego czasu i pamięci, zawierające znamiona wewnętrznej wrażliwości autora – skłaniają do indywidualnej refleksji.
Tworzywem i materią są występujące w nich elementy naturalne – takie jak kamień, czy ptasie pióro – obok zastosowanych, tradycyjnych surowców rzeźbiarskich, tj. drewno, brąz, ceramika. Często w jego pracach zawarty jest element ruchu, współtworzący nie tylko sferę wizualną ale odnoszący się do napięcia i emocji chwili – wyraża specyfikę upływu, trwania oraz przemijania. Za tym wszystkim w pracach Jagieiskiego kryje się człowiek z jego problemami, oczekiwaniami, marzeniami, rozterkami i intymnym wnętrzem. Prace wielokrotnie odnoszą się do miejsca, w które je wpisuje i z którym współtworzą integralną całość. Obszary, które artysta prezentuje i których „dotyka” są jego – indywidualne i własne – lecz przez kreowane obiekty mogą docierać do każdego z nas. Jego dorobek cechuje różnorodność form i zróżnicowanie skali – od drobnych, niewielkich utworów, po duże założenia przestrzenne – jednakże wszystkie one niosą zamierzone przez niego przesłanie, zawsze czytelne, o dużej sile wewnętrznej ekspresji.
Aleksandra Sobiecka

->+więcej

Jacek Jagielski
(ur. 1956) w latach 1978 – 84 studiował w PWSSP w Poznaniu, uzyskał dyplom w zakresie rzeźby i rysunku. W 1984 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1996 – 2002 był prodziekanem, a od 2002 pełni funkcję dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie pracuje w macierzystej Uczelni na stanowisku profesora ASP, prowadząc Pracownię Rzeźby na Wydziale Edukacji Artystycznej. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, m. in. w poznańskich galeriach „Akumulatory II”, „A T”, „Arsenał”; warszawskich „Studio”, „Galeria Działań”, Centrum Sztuki Współczesnej Galeria „Wejście”, „XXI”; we wrocławskich „Foto Medium Art”, „Awangarda” i „Galerii Miejskiej” oraz w Lublinie, Zielonej Górze, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi… Wystawiał także w Danii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Republice Czeskiej, Estonii, na Litwie, w Niemczech, Rosji i innych.

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2006

Jacek Jagielski „Oddźwięk”

wernisaż: 11.10.2006
wystawa:
11.10 – 31.10.2006