Gry wizualne
Gdyby grę określał cel, na miano jedynego prawdziwego gracza zasługiwałby oszust. Jean Baudrillard „O uwodzeniu”
Wystawa „Gry wizualne” jest kolejną prezentacją w ramach Projektu Otwartego, którego założeniem jest konfrontowanie aktualnych tendencji, w sztuce Czech i Polski. Do wystawy zaproszeni zostali artyści młodego pokolenia, wykorzystujący w swoich projektach medium fotografii. Idea wystawy oparta jest na oszustwie dokonywanym na powierzchni obrazu fotograficznego, lecz manipulacje artystów są jedynie punktem wyjścia, a „prawdziwe” gry toczą się nieco dalej w miejscach, do których one się odnoszą.
Manipulacje w obrębie obrazu fotograficznego, tak cyfrowe jak i wykorzystujące zwykłą, „analogową” inscenizację, stylizację, poruszają się w przestrzeni pomiędzy złudzeniem a rzeczywistością. Zdaje się, że na styku tych dwóch pojęć dzieją się najbardziej interesujące rzeczy. Istotnego znaczenia w przypadku większości prac nabiera problematyka dokumentalności, przepracowana, poddana pod wątpliwość, wręcz zdewaluowana, szczególnie w pracach Teresy Severovej „Overflow area” przedstawiających zatopione hale/baseny, iluzyjne przestrzenie budynku YMCA Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi, czy demaskujące cyfrowe zafałszowania rzeczywistości „Viewpoints” Kateřiny Držkovej, ale przede wszystkim „Autoportrety z mężczyznami” Dity Pepe, które to jednocześnie inicjują kolejny istotny wątek ekspozycji czyli poszukiwane tożsamości. Odnajdujemy tu „puste portrety” Anety Grzeszykowskiej z wizerunkami nieistniejących ludzi, „za którymi już nic się nie kryje”, autoportrety Macieja Osiki kreujące nową nieokreśloną tożsamość, bazujące na kulturowych ikonach piękna, czy też prawdę zamienioną w sztuczność w przedstawieniach młodych ludzi autorstwa Ewy Axelrad.
Łukasz Dziedzic & Joanna Rzepka

->+więcej

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2007

„Gry wizualne – vizualni hry”

artystki i artyści: Dita Pepe, Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Kateřina Držková, Maciej Osika, Tereza Severová, Ewa Axelrad

kuratorki: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic
wernisaż: 25.10.2007
wystawa: 25.10 – 28.11.2007