PRZESTRZENIE
W zakończeniu „Solaris” Stanisława Lema bohaterowie stają na brzegu oceanu posiadającego moc reagowania na ludzkie myśli. Ocean wyczuwa ludzkie pragnienia. Opalizująca powierzchnia koloru na zdjęciach Andrzeja P. Florkowskiego wydaje się być takim oceanem. Odpowiada na pragnienia widza, wydając się za każdym razem innym.”
Marianna Michałowska
prof. ASP Andrzej P. Florkowski, ur. 08. 10. 1951, Leszno
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, mgr historii sztuki – 1976,
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, adiunkt Ist. – 1996, adiunkt II st. – 2001
Obecne kierownik Zaocznego Studium Fotografii ASP w Poznaniu oraz kierownik Pracowni Fotografii Reklamowej w Katedrze Fotografii

->+więcej

Fotografię jako środek komunikowania się i wyrażania swojego zdania o otaczającym nas świecie stosuję już od przeszło czterdziestu lat, tj. od początku lat sześćdziesiątych. Przez cały ten okres dokument był moim sposobem komentowania napotkanych zdarzeń i ludzi. Dość wcześnie, po różnych doświadczeniach plastycznych, fotografia kreacyjna stała się moją podstawową formą twórczości. W moich zdjęciach dominował na ogół problem przestrzeni, światła i koloru jako podstawowych elementów budowy obrazu. Takie wartości, mimo różnych form obrazowania, są istotne w cyklach Zodiak (1996), Gry (2001) czy Przestrzenie (2003 – 2005).
WYSTAWY INDYWIDUALNE / w ostatnich latach
2005 Przestrzenie – Galeria Opera, Ostrawa, Czechy
Fotografie – Galeria OKNO, Słubice
2002 Zodiak, Galeria PACAMERA, Suwałki
Reguły gry, Galeria OKNO, Słubice
2000 Kościan – portret zbiorowy – Muzeum Miejskie, Kościan
1999 Zodiak – Biblioteka Miejska, Kościan
WYSTAWY ZBIOROWE / w ostatnich latach
2005 Gemeinsame Orte – Automobil Forum, Unter den Linden, Berlin
Spolecni mesta – Dom Umeni, Opava, Republika Czeska
2004 Miejsca wspólne – Słodownia – Stary Browar, Poznań
Inkluzje – Eurofoto 2004, MTP, Poznań, BWA Piła
2003 Między nami, Galeria Piła, Galeria Miejska Arsenał – Poznań, Włocławek
2001 Widzenie Kamienia – Muzeum, Nachod, Republika Czeska

-mniej

wróć do > Archiwum Szarej 2002-2020
wróć do > wystawy 2005

Andrzej P. Florkowski „Przestrzenie”

wernisaż: 28.11.2005
wystawa: 29.11 – 15.12.2005