Double bind / Podwójne wiązanie // Dominika Kowynia
21.09 – 14.10.2018

Adres wystawy / Exhibition address
KARROT
ul. Częstochowska 20
02-344 Warszawa

Wystawa organizowana przez Galerię Szarą w ramach Warsaw Gallery Weekend 2018.

Po zakończeniu WGW wystawa czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00–21.00 oraz w niedziele 11.00–18.00.

Kontakt / Contact
+48 502 764 146
szara@galeriaszara.pl
galeriaszara.pl

 

–>for english version scroll down–>

 

„Double bind” to indywidualna wystawa Dominiki Kowyni, przygotowana przez katowicką Galerię Szarą specjalnie na tegoroczne WGW. Kowynia zajmuje się olejnym malarstwem figuratywnym, interesuje ją styk osobistych doświadczeń z bieżącymi wydarzeniami, najnowszą historią i literaturą.
Tytułowe “podwójne wiązanie” odnosi się do sytuacji, w której otrzymujemy sprzeczne komunikaty od ważnej dla nas osoby, ze szczególnym naciskiem na kontekst feministyczny. Przykładem może być przypadek, w którym wykonywany przez kobietę zawód wymaga z jednej od strony umiejętności intensywnego
konkurowania, a z drugiej łagodności – stereotypowej cechy kobiecości. Ta blokada, trudna do rozsupłania w rzeczywistości, jest inspirującym punktem wyjścia dla obrazów, które – co oczywiste, nie mają na celu ilustrowania problemu. Dreptanie ze
złością w miejscu, porzucanie myśli w kluczowym momencie, zwroty akcji i kolejne supły. Obrazy, w przeciwieństwie do prawdziwego życia, rządzą się wymyślonymi prawami. Mogą być polem walki przez nikogo nie wygranej, lub miejscem tworzenia
alternatywnych możliwości. Bywają też ćwiczeniem mentalnym przygotowującym do znalezienia realnego wyjścia z patowej sytuacji.

Dominika Kowynia (ur. 1978 r.)
Studiowała na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od kilkunastu lat pracuje, głównie jako asystentka w pracowni Malarstwa Andrzeja Tobisa. Zajmuje się olejnym malarstwem figuratywnym. Interesuje ją styk osobistych doświadczeń z bieżącymi wydarzeniami, najnowszą historią i literaturą. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. W 2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Ostatnio swoje prace pokazywała m.in. podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej w Bielsku-Białej (2015 i 2017 – gdzie otrzymała wyróżnienie pisma NN6T), w Galerii Widnej w Krakowie (2017), w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie (2018), w Galerii Szarej oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach (2018).
Jest wegetarianką. Nie jest damą. Ma dwa koty
i nie ma psa. Obrazy maluje w suszarni.
www.dominikakowynia.pl

Partner wystawy / Partner of the exhibition:
Miasto Katowice
www.katowice.eu

/////

„Double Bind” is a solo exhibition of art by Dominika Kowynia, specially prepared for this edition of WGW by the Szara Gallery in Katowice.
Kowynia creates figurative oil paintings. Her work explores the space where personal experiences intersect with current events, recent history and literature. The titular “double bind” refers to the event in which we receive mixed signals from a loved one, and applies in particular to the feminist context. An example could be when a woman’s job requires her to be intensely competitive, while at once demanding that she display the stereotypically feminine quality of gentleness. This bind, one that is difficult to untie in the real world, provides an inspiring starting point for images whose purpose, naturally, is not to illustrate the problem. Angry pacing, thoughts abandoned at the critical moment, plot twists, and more knots. Paintings that, unlike real life, are governed by their own set of rules. They can be battlefields for skirmishes with no victor, or places where alternative possibilities take shape. Or they can be mental exercises that teach us to find viable moves in stalemate positions.

Dominika Kowynia (born 1978)
Graduate and employee of the Academy of Fine Arts in Katowice, working mainly as an assistant at Andrzej Tobis’s Painting Studio. Her main field of work is figurative oil painting. She is interested in the meeting point of personal experience and current events, latest history and modern literature. She has had 10 individual exhibitions so far and featured in numerous group exhibitions. In 2012, she received a scholarship from the Marshal of the Silesian Voivodeship. Recently, her works have been shown, among others, at the Painting Biennale “Bielska Jesień” in BWA in Bielsko-Biała (2015 and 2017 – she was awarded by NN6T magazine there), in Widna Gallery in Kraków (2017), Stefan Gierowski Foundation in Warsaw (2018), and Szara Gallery in Katowice (2018). She’s a vegetarian. Not a lady. Lives with two cats and no dogs. Paints in a drying room.

www.dominikakowynia.pl