Galeria Szara zaprasza na wernisaż wystawy:

Michał Łuczak
MGŁA / The Fog

kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
tekst: Marta Sapała

wernisaż: 3.12.2018 /  18.00
wystawa: 3.12.2018 – 19.01.2019
miejsce: Galeria Szara, ul. Misjonarzy Oblatów 4, Katowice

 

<——- FOR ENGLISH SCROLL DOWN ——>

 

Michał Łuczak – MGŁA 
Wraz ze sporym ograniczeniem przemysłu ciężkiego w Polsce, tylko pozornie zniknął problem zanieczyszczenia powietrza. Temat przestał funkcjonować w debacie publicznej pod koniec lat dziewięćdziesiątych i przez ponad dekadę wszyscy zapomnieli czym oddychamy. Ostatnie lata są świadectwem zwiększania się świadomości w społeczeństwie. Z drugiej strony, mimo iż dym pochodzący z niskiej emisji ma swoje kolory i zapachy, nie oznacza, że problem jest dla wszystkich oczywisty. Zanieczyszczone powietrze nie jest i nigdy nie było tylko winną zakładów przemysłowych. Sami je sobie produkujemy, sami też możemy coś z tym zrobić.

Wystawa prezentowana w Galerii Szarej jest częścią większej koncepcji artystycznej realizowanej od 2015 roku przez Michała Łuczaka – fotografa mieszkającego od dziecka w Katowicach. Do tej pory zrealizowano dwie wystawy pokazujące poszczególne etapy pracy nad tym projektem, są to: Wydobycie prezentowane w Galerii RE MOCAK (2018 r.), oraz Doświadczanie punktów. Nowy krajobraz Śląski wystawa zbiorowa pokazywana w Czytelni Sztuki Muzeum w Gliwicach (2018 r.).

Podstawowym celem projektu jest zmierzenie się z węglem – surowcem, który ukształtował w sensie dosłownym i kulturowym Górny Śląsk, ale jest też jego przekleństwem. Autor pokazuje różne wątki opierające się na konsekwencjach związanych z wydobyciem tego surowca.

Wystawa dotycząca zanieczyszczenia powietrza będzie trzecią prezentacją tego cyklu.

Michał Łuczak – fotograf, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opawie oraz iberystyki na Uniwersytecie Śląskim. W swoich pracach przedstawia głównie Górny Śląsk oraz kraje byłego ZSRR. Przygląda się mniejszym społecznościom i wykorzystuje je jako metaforę całościowego obrazu. Jest autorem książek fotograficznych (Brutal, 2012, Koło miejsca/Elementarz /wraz z Krzysztofem Siwczykiem/, 2016 – Czytelnia Sztuki, 11.41 /wraz z Filipem Springerem/, 2016 ). Od roku 2010 jest członkiem kolektywu Sputnik Photos. Pracuje również jako kurator i edytor publikacji fotograficznych.

=========================================

Szara Gallery kindly invites you to the opening of the exhibition:

Michał Łuczak The FOG

curator: Joanna Rzepka-Dziedzic
text: Marta Sapała
official opening: 03.12.2018 / 6:00 PM
duration: 03.12-22.12.2018
location: Galeria Szara, Misjonarzy Oblatów 4, Katowice www.galeriaszara.pl

Michał Łuczak – FOG

The problem of air pollution has only seemingly disappeared along with the considerable limitations on heavy industry in Poland. In fact, the issue vanished from the public discourse at the end of the 1990s, with people virtually forgetting about the air they were breathing in the following decade. The recent years have shown the increase in social awareness. However, even though the low-stack emission fumes have their own distinct colours and smells, the problem is not obvious to everyone. Polluted air has never been the fault of industrial plants only. It is produced by us and it must be dealt with by us.
The exhibition presented in Szara Gallery constitutes a part of a broader artistic project realised since 2015 by Michał Łuczak, a photographer living in Katowice since his childhood. So far, there have been two exhibitions presenting particular stages of the project, namely: Wydobycie [“Extraction”], displayed in RE MOCAK Gallery (2018) and Doświadczanie punktów. Nowy krajobraz śląski [“Experiencing points. The new Silesian landscape”], shown in Czytelnia Sztuki in the Museum of Gliwice (2018).
The basic aim of the project is to discuss coal – the material which has culturally and literally shaped Upper Silesia, being at the same time its curse. The artist presents various threads based on the consequences of coal extraction.The exhibition concerning air pollution is the third part of the cycle.

Michał Łuczak – a photographer, graduate in PhD studies at the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava, Czech Republic, and in Iberian studies at the University of Silesia in Katowice, Poland. In his works, he mainly presents Upper Silesia and former USSR countries. Taking a close look at small communities, he shows them as a metaphor for the society as a whole. He is an author of several photobooks (Brutal, 2012, Koło miejsca/Elementarz, with Krzysztof Siwczyk, 2016, Czytelnia Sztuki, 11.41, with Filip Springer, 2016 ). A member of the Sputnik Photos collective since 2010, he also works as a curator and editor of photography publications.

======================================

Organizatorzy / Organizers:
Galeria Szara, Stowarzyszenie BoMiasto.pl

Finansowanie / Financing:
Wystawa współfinansowana z budżetu Miasta Katowice / Exhibition co-financed from the Katowice City budget
The project exhibition is financed by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.

The information and views set out in this exhibition are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

Partnerzy / Partners:
Airly sp. z o.o. / Airly / https://airly.eu
drukarniaraster.pl / http://drukarniaraster.pl
Skanery Niewiarygodne