Agata Agatowska
Exo —Material – Girl, projekt rzeźby, 2016

Rzeźba składa się ze zrealizowanych tylko częściowo pomysłów na inne projekty. Stanowi kolaż nieskończonych fragmentów prac, które dosłownie przenikają postać znajdującą się w centrum realizacji. Zostaje ona zdominowana przez skaczące małpy, przechodzącego przez tors psa, które symbolizują instynkty oraz swobodnie przepływające przez człowieka skojarzenia i myśli towarzyszące procesowi tworzenia.

Takie połączenie części składowych podważa materialność rzeźby, dla której materia jest elementem konstytuującym. Forma sprawia wrażenie transparentnej.

Kolor czerwony, kolor życia, ekspresji, dynamiki podkreśla fantazję twórczą, jej chwilowe władanie nad człowiekiem.

Rzeźbę tę można łączyć z fazą kreatywną opisywaną w Syndromie Feniksa, którą cechują stany skrajnego ożywienia funkcji ciała i całej osobowości oraz doświadczania pobudzenia mocy, boskości. To faza „życia” wyrażająca się w ekspansywnej aktywności, której towarzyszą: żar, namiętność, energia, pewność siebie, przejrzystość umysłu, natchnienie artystyczne i duchowe oraz intelektualna ekspresja, ekstrawersja.

Tytuł realizacji „Exo —Material —Girl” wskazuje na wykraczający poza materię i jednocześnie materialny wymiar rzeźby w obrębie formy i treści.