Galeria Sztuki Współczesnej SZARA zaprasza na wernisaż wystawy:

AGA PIOTROWSKA – QUASSARY

wernisaż: 03.02.2017, g. 19:00
wystawa: 04.02 – 28.02.2017

„Sieć jako kłącze uwidacznia (pozorny) chaos”.
Wystawa „Quassay” prezentuje najnowsze instalacje, rysunki oraz obiekty Agi Piotrowskiej, eksplorujące pojęcie SIECI-KŁĄCZA, które autorka proponuje jako model adekwatny do opisu obecnej wiedzy medycznej. Formy graficzne i przestrzenne przenikają się wzajemnie, przekładając język paranaukowej analizy na język sztuki. Biopolityka, socjologia, zjawiska kulturowe, struktury wizualne czy dyskurs sztuki zaczynają tworzyć jedno kłącze. Niejednoznaczne i nieoczywiste.

Eksponowane na wystawie prace są częścią doktoratu realizowanego przez autorkę na Akademiii Sztuk Pięknych w Katowicach, a proponowany model “sieci-kłącza” jako metody opisu aktualnej wiedzy medycznej został szczegółowo przedstawiony w części teoretycznej pt. „Aegrum corpus quassari etiam lenibus solet offensis. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny”. (Chore ciało zwykło drżeć nawet pod lekkim dotykiem. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny).

Aga Piotrowska – ur. 1985 roku w Zabrzu, artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie doktorantka na tej uczelni. Mieszka i pracuje w Katowicach. Jest wszechstronną artystką, do zakresu jej praktyk zalicza się malarstwo, rysunek, tworzenie neonów, obiektów, instalacji i wideo. Buduje atrapy i sieci. Zajmuje się krytyką dyskursów i praktyk medycznych. Ujawnia partykularne cele i nadużycia jakie stoją za bardzo ściśle określaną definicją zdrowia jednostki, zdrowia publicznego a także jego przejawów i granic. W 2016 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów za osiągnięcia naukowe i artystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W 2013 roku zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała nagrodę publiczności w ramach 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”. Stypendystka programu „Kultura Polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza (2013). Brała udział wystawach w kraju i za granicą.

http://www.agapiotrowska.com/
https://web.facebook.com/Piotrowska

Link do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/718299338328423/