Smog

Rozmiar pyłu zawieszonego, podstawowego składnika smogu, jest zawarty w jego nazwie. PM10 to drobinki o średnicy co najwyżej dziesięciu mikrometrów. Cząstki PM2,5 są – adekwatnie do nazwy – jeszcze mniejsze.