Galeria Sztuki Współczesnej SZARA
2002-2015 – Cieszyn
od 2016 – Katowice

Galeria Szara, założona w 2002 roku w Cieszynie, pełni istotną rolę na artystycznej mapie Polski, jako niezależna, niekomercyjna instytucja kultury. W 2016 roku przeniosła siedzibę z Cieszyna do Katowic, tym samym otwierając nowy rozdział w swojej historii. Głównym celem działań Galerii Szara jest rozwój, promocja i edukacja w obszarze sztuki współczesnej oraz wspieranie artystek i artystów m.in. poprzez organizację wystaw, warsztatów, koncertów, a także działalność wydawniczą.

Galerię prowadzi Fundacja Galeria Szara – od lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi, komercyjnymi partnerami, jednostkami samorządowymi, instytucjami kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SZARA Contemporary Art Gallery

Szara Gallery, founded in 2002 in Cieszyn, plays an important role on the artistic map of Poland as an independent, non-commercial cultural institution. In 2016, it moved its headquarters from Cieszyn to Katowice, thus opening a new chapter in its history. The main goal of Galeria Szara’s activities is development, promotion and education in the field of contemporary art as well as support for artists and artists, including by organizing exhibitions, workshops, concerts, as well as publishing catalogs and records.

The gallery is run by the Foundation Galeria Szara – a non-governmental organization for years cooperating with commercial partners, local government units, cultural institutions and the Ministry of Culture and National Heritage.

 

Kuratorzy / Curators
Joanna Rzepka- Dziedzic
Łukasz Dziedzic

WESPRZYJ NAS!
Od 17 lat pomagamy w rozwoju sztuki współczesnej w Polsce. Każda kwota pomoże nam w utrzymaniu miejsca i dalszym działaniu na najwyższym poziomie! Dziękujemy

Formy wsparcia

Tradycyjny przelew na konto:
W tytule przelewu prosimy o wpisanie Darowizna na cele statutowe

Dane do przelewu:

Fundacja Galeria Szara
ul. Słoneczna 78/62, 40-136 Katowice
BGZBNP Paribas
Konto nr

26 2030 0045 1110 0000 0249 5350