Organizator:
Galeria Sztuki Współczesnej Szara
ul. Misjonarzy Oblatów NMP 4
40-129 Katowice

Koordynatorka aukcji:
Joanna Rzepka-Dziedzic
prezeska Fundacji, kuratorka Galerii Szara
tel. 502 76 41 46
e-mail: joanna.rzepka@galeriaszara.pl