REGULAMIN 1. AUKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ GALERII SZARA

I

Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez artystów.
2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
3. Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II

Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość złożenia oferty kupna (z oferowanymi limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu
w licytacji wezmą udziału pracownicy organizatora aukcji (wysokość oferowanej najniższej najwyższej ceny jest informacją poufną). Oferty przyjmowane są pod numerami: +48 693-108-148 i +48 22 818-94-68 (portal artinfo.pl) lub +48 502764 146 (Galeria Szara).
2. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z organizatorem aukcji.

III

Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę przez organizatora.
2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi nie więcej niż 10%.
3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W wypadku gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

IV

Nabywca zobowiązany jest wykupić pracę w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

V

1. Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów. Organizator aukcji sprzedaję prace, jakimi są faktycznie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że reprodukcja w katalogu lub w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy. Ze stanem faktycznym obiektów można zapoznać się na wystawie przedaukcyjnej lub zwracając się do organizatora z prośbą o przygotowanie opinii.
2. Organizator aukcji daje gwarancją autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opisy okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do organizatora aukcji, który w takim wypadku zwróci całą wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
3. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator aukcji jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie
powyżej 15 000 €.