I. Aukcja Sztuki Współczesnej Galerii Szara to selektywny wybór 66 prac, 41 najważniejszych artystek i artystów polskiej sztuki współczesnej oraz przedstawicieli młodego pokolenia, w tym wybitnych reprezentantów śląskiego środowiska.