Szymon Kobylarz “Nieznane niewiadome”

Wydawcy: ASP w Katowicach, Galeria Szara
Projekt graficzny: Muflon Studio
Tekst: Łukasz Białkowski
Druk: Centrum Usług Drukarskich
Zdjęcia: Marek Dziurkowski Fotografia

Publikacja towarzysząca wystawie Szymona Kobylarza Nieznane niewiadome w Galerii Szara.

Katowice 2017