SALT
katalog wystawy

Katalog wystawy prezentującej artystów związanych z Szarą na Supermarket Art Fair 2013 w Szwecji.

projekt graficzny, redakcja, redakcja techniczna, korekta: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic
artyści: Jakub Adamec, Karolina Breguła, Joanna Rzepka-Dziedzic, Urszula Kluz-Knopek, Wojciech Kucharczyk, Łukasz Dziedzic, Agnieszka Swoboda, Tom Swoboda, Joanna Wowrzeczka.
druk okładki: Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
tłumaczenia EN: David French
wydawca: Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej, Cieszyn 2013