CENTRUM POZA CENTRUM
publikacja

I tom: Galeria Szara. ARCHIWUM 2002-2012
II tom: Cieszyn, kocham Cię z daleka.

Redaktorzy publikacji: Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic;
Tłumaczenia: CZ – Mariola Kluza, EN – David French;
Projekt publikacji i oprawa graficzna: studio MOONMADNESS;
Autorzy tekstów: Monika Weychert-Waluszko, Bogna Świątkowska, Magdalena Mazik, Łukasz Białkowski, Jiří Ptáček, William Hollister;
Korekta: Katarzyna Borek, Andrzej Dziurdzikowski, Barbara Wrona;
Wydawca: Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ;
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak;
Zdjęcia: Archiwum Galerii Szara, oraz dzięki uprzejmości artystów;