SZARA NA WARSZTAT

Galeria SZARA to niezależna instytucja kultury prowadzona przez Fundację Kultury Audiowizualnej “Strefa Szarej”, zajmująca się popularyzacją, promocją oraz edukacją z zakresu sztuki współczesnej. Realizujemy i prezentujemy projekty artystyczne, średnio raz w miesiącu zapraszając do naszej przestrzeni przy ul. Misjonarzy Oblatów 4 w Katowicach na nową wystawę.

WYSTAWY to baza naszych działań, punkt wyjściowy do kolejnych aktywności, takich jak spotkania, pokazy, koncerty, ale przede wszystkim WARSZTATY.

WARSZTATY w SZAREJ to pomost pomiędzy sztuką, artystami i jej odbiorcami, a także sposób na zamianę miejscami. W SZAREJ na WARSZTAT nie ma podziału na tych co wiedzą jak robić sztukę współczesną i tych co przyszli się tego nauczyć. TU pracujemy razem i wspólnie poznajemy oraz poszerzamy nasze umiejętności i rozumienie SZTUKI.

Dlatego bierz z nami SZARĄ na WARSZTAT i do dzieła!

kontakt: warsztaty@galeriaszara.pl

ps. zapisując siebie lub dziecko warto mieć na uwadze, że cały dochód z realizowanych warsztatów jest przeznaczany na rozwój Galerii Szara i jej programu edukacyjno-artystycznego, dlatego współpracując z nami otrzymujecie zarówno gwarancję świetnie wykonanej pracy przez doświadczoną kadrę, jak również satysfakcję płynącą ze świadomości wspierania działalności kulturalnej i artystycznej, takiej jak wystawy, warsztaty, koncerty, wykłady.

Krótko mówiąc JESTEŚ MECENASEM SZTUKI!

ZAJĘCIA PROWADZĄ:

mgr Joanna Rzepka-Dziedzickoordynatorka programu edukacyjnego w Galerii Szara; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu gdzie ukończyła w stopniu magisterskim trzy kierunki: Edukację Artystyczną, Krytykę i Promocję Sztuki oraz Fotografię Intermedialną. Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czeska Republika). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadziła zajęcia z zakresu sztuki, fotografii oraz Nowych Mediów, a także teorii, estetyki, marketingu sztuki m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Instytut Sztuki w Cieszynie, oraz w szkołach średnich, zawodowych i podstawowych.

oraz artyści oraz absolwenci i studenci ASP.

WARSZTATY RODZINNE

Warsztaty tematyczne skierowane do dużych i małych. Liczy się tu współpraca, wzajemna nauka i wymiana doświadczeń pomiędzy dziećmi, dorosłymi i artystami. Uczestnicy spotkań spędzają kreatywnie czas, zdobywając jednocześnie wiedzę, umiejętności i doświadczenia, a to wszystko podczas dobrej zabawy.

terminy: warsztaty będą realizowane w wybrane soboty.

koszt: 20zł – osoba / 30zł – para

Aktualne terminy i tematy warsztatów znajdziecie na naszym facebook’u.

facebook.com/szaranawarsztat

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146

WARSZTATY RYSUNKOWE DLA DZIECI

Cotygodniowe zajęcia z rysunku dla dzieci w wieku od 6-12+. Warsztaty rozwijają umiejętności plastyczne oraz kompetencje artystyczne. 

W programie m.in. zajęcia z rysunku, kompozycji, praca z modelem, martwa natura oraz eksperymenty i improwizacja! Tu uczymy się bawiąc i bawimy ucząc 🙂 

Kurs dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

kiedy: każdy czwartek od 16 – 17.30

koszt: 100zł/mc – osoba / zniżki dla rodzeństw i stałych bywalców

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146

WARSZTATY ARTYSTYCZNY DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci pozwalające na indywidualny rozwój umiejętności twórczych. W programie umieszczono zadania pozwalające poznać dzieciom różne techniki i media. Zajęcia praktyczne będą połączone z przyjaznym przedstawieniem dzieciom takich kierunków sztuki współczesnej jak konceptualizm, streetart, enviroment, performance, sztuka krytyczna. Praca w małych grupach umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka, a wiedza będzie przekazywana w przyjaznej atmosferze.

kiedy: od września 2017

koszt: 100zł/mc – osoba / zniżki dla rodzeństw i stałych bywalców

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Zajęcia rozwijają umiejętności plastyczne oraz kompetencje artystyczne uczestników. Podstawą spotkań będzie kurs rysunku i malarstwa poszerzony o elementy działań oraz wiedzę z zakresy sztuki i kultury współczesnej. Rozwój indywidualnych zainteresowań i potrzeb, a także integracja i współpraca między uczestnikami, będą możliwe dzięki pracy w małych grupach.

Taka konstrukcja kursu może być zarówno świetną bazą dla rozwoju zainteresowań, jak również pełnić rolę przygotowania do egzaminów do szkół plastycznych czy na studia artystyczne. W programie m.in. zajęcia z rysunku, malarstwa sztalugowego, kompozycji, praca z modelem, martwa natura, ale także wprowadzenie do technik multimedialnych.

Kurs dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

kiedy: od września 2017

koszt: 100zł/mc – osoba / zniżki dla rodzeństw i stałych bywalców

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146

KURS SZTUKI DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych oraz seniorów, mający na celu nie tylko rozwijanie umiejętności plastycznych, ale także przybliżenie sztuki współczesnej w ogóle. Lekcje będą koncentrowały się na aspekcie praktycznym, takim jak rysunek lub malarstwo, i łączyły go z elementami teoretycznymi, to znaczy historią sztuki oraz teorią sztuki współczesnej. Zajęcia mają zagwarantować swobodne poruszanie się po płaszczyźnie sztuki najnowszej. Priorytetem jednak będzie rozwijanie indywidualnej ścieżki twórczej każdego z uczestników zajęć.

kiedy: od września 2017

koszt: 100zł/mc – osoba / zniżki dla par i stałych bywalczyń i bywalców

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146

OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZESZKOLI ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH

  • oprowadzanie po wystawie, omówienie prac oraz umieszczenie ich w szerszym kontekście historii sztuki współczesnej
  • warsztaty tematyczne z oprowadzaniem kuratorskim po aktualnej wystawie
  • warsztaty tematyczne z elementami edukacji z zakresu sztuki współczesnej
  • warsztaty plastyczne dostosowane do podstawy programowej

W celu otrzymania szczegółowej propozycji dostosowanej do Waszych potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

zgłoszenia i pytania: warsztaty@galeriaszara.pl / tel.502 764 146