Natalia Bażowska
Cyrkulacja, video, 2016

Cyrkulacja opowiada o cykliczności pewnych wydarzeń w naszym życiu. Bardzo dobrze oddają to słowa T.S.Eliota ”Nie powinniśmy przestawać szukać… gdyż końcem naszych poszukiwań będzie dotarcie do punktu wyjścia… i poznanie tego miejsca po raz pierwszy”. Czarna dziura w wodzie jest tunelem do innego świata, w którym pojawiają się skrawki wspomnień, skojarzeń miejsc i czynności – tunelem, który kończy się ostatecznie zapętleniem, powrotem do punktu docelowego. Żeby cokolwiek mogło wydarzyć się w życiu, należy przejść przez moment ciemności. W ten sposób cykl się powtarza. Jasne, mocne chwile wymagają przejścia granicznego przez ciemność.